Overvekts-Operations-Abdominal Banding Operasjonen for vekttap

Overvekts-Operations-Abdominal Banding Operasjonen for vekttap

Rn Mage reduksjon rn (mage gastrektomi, roret gastrektomi, reseksjon av mage) Det viktigste prinsippet om magereduksjon er a redusere magevolumet (restriktiv prosedyre) og pa samme tid deaktivere delen av en nedsatt mage (fundusen) , der hevelsehormonet “Ghrelin” er generert. Den forventede fremtidige magen er kalibrert i henhold til utvalgte kriterier, slik at det mest effektive uttrykket for effektivitet kan oppnas ved hjelp av denne operasjonen.

De frav?rende impulser (som vanligvis sendes av sulthormonet Ghrelin) forer til folelser av fylde tidligere. De som lider av nedsatt mage, mister fett betydelig forbedret enn pasientene med et mageband, som ganske enkelt ikke rapporterer folelser av fylde. Det ser ikke ut til at blandingen av to elementer: reduserer magekvantiteten eller mage mucosale forsideomradet (kontaktflaten) impulsene som sendes av sulteshormonet Ghrelin-effektive potensielle kunder til en tidlig folelse av fylde og dermed til en mindre matmengde uten irritasjon eller igangsetting av en intern brytning. (Empiriske verdier MISITA slankeoperasjon pris Munchen) Hoyteknologiske applikasjoner like bra som robotstotte reduserer komplikasjoner av disse kirurgiske prosedyrene.

  • Kosmetisk kirurgi og kosmetiske trinn
  • Kosmetisk plastikkirurgi og deretter skjonnhetsoperasjoner
  • Kirurgisk behandling og kosmetiske behandlinger
  • Plast kosmetisk kirurgi eller kosmetiske teknikker
  • Kirurgisk behandling eller kosmetisk kirurgi
  • Kirurgisk behandling eller kosmetiske prosesser

Var spesialiserte gruppe er perfekt trent til a utfore slike operasjoner. Noyaktige problemer som abdomenlekkasje, bukfistler eller abscessdannelse reduseres drastisk pa grunn av bruk av s?regne instrumenter som gir den hoyeste grad av noyaktighet.

I tillegg til dette blir det utprovd biologisk vev brukt for a forsegle reseksjonsgrensen til den nye magen. Magereduksjonen eller mageroret kan transformeres om nodvendig (bukspyttkjertelavledning). rnrn Skiltet til roret gastrektomi er avgjort pa et individuelt grunnlag etter den forste flerdisiplinevalueringen. De avgjorende elementene for a utfore slike operasjoner er: nav?rende utfordringer, inntak av monstre, pasientens inspirasjon, halsbrann (reflux-sykdom) og svikt i de andre prosedyrene (ofte et magesar). rnrnThe kirurgisk metode: laparoskopisk robot-assistert. rnrnAnaesthesia system: typisk anestesi med EEG-maling til bedovelse og neuromuskul?r kontroll. rnGastric bypassrnrnThe gastric bypass er en malabsorptiv prosedyre hvor to / tre eller mye mer av magen er tatt ut og den gjenv?rende delen er koblet til en nedgang i tynntarmen. Proportionalt til storrelsen pa den aller forste tarmsloyfen er summen av ern?ring som legemet absorberer fra maten brakt ned til scenen, noe som gjor det mulig for et kort tap av pounds.

Minimere i n?ringsutnyttelsen kan ikke administreres eller det er reversibel. Prosedyren er sv?rt invasiv, og den er relatert til store problemer og et betydelig dodelighetsniva. Rnpostoperative ikke forvaltet underern?ring eller underern?ringstndystrofi forarsaket av protein deficiencyrvitamin deficiencyrnliver insuffisiens / lever dystrophyrnsmall intestin dystrophyrnrn Den kirurgiske tiln?rmingen ble anvendt: laparoskopisk robotassistent. Anestesi teknikk: generell anestesi med EEG-maling til bedovelse anestesi og nevromuskul?r overvaking. For a sikre en realistisk kroppsvekt avta for eksempel kort tid etter abdomen reduksjon, er det spesielt viktig a vite hvordan man tar inn straks etter kirurgiske prosedyrer.

Give a Reply